Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Barwic z dnia 22.06.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 132/2020 Burmistrza Barwic z dnia 22 maja 2020 r.

282 KBPobierzPodgląd pliku