Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP - Kalendarz wyborczy

579 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

171 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja - głosowanie korespondencyjne

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o dopisaniu do spisu wyborców

10.5 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

223 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie w sprawie aktu pełnomocnictwa

10.6 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o głosowaniu korespondencyjnym

359 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o dopisanie do spisu

31 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

148 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

18.8 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania

542 KBPobierzPodgląd pliku