Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja z wykonania budżetu Gminy Barwice za I kwartał 2017

242 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Barwice za II kwartał 2017

246 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Barwice za III kwartał 2017

247 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Barwice za IV kwartał 2017

244 KBPobierzPodgląd pliku