Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Barwic przedkłada „Raport o stanie Gminy Barwice za 2019 rok”.

Informacja o terminie sesji Rady Miejskiej, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Barwice, zostanie podana w późniejszym czasie.

Raport o stanie gminy Barwice

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o debacie

103 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie do udziału w debacie

41 KBPobierzPodgląd pliku