Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

14.5 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo - gospodarcze

14.5 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/137/20 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 2 marca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2020 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo - gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Barwice

2.5 MBPobierzPodgląd pliku