Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Barwic z dnia 20.04.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości Gminy Barwice w dniu 22.04.2020r.

548 KBPobierzPodgląd pliku