Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie- obwieszczenie o zakończeniu postępowania

353 KBPobierz

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji

282 KBPobierz

Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania

341 KBPobierz