Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zaproszenie do złożenia oferty

2.0 MBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

63 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

330 KBPobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 1 i 2 kwietnia 2020r. + modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia

1.4 MBPobierz

Załącznik nr 2 - Projekt umowy - PO MODYFIKACJI

330 KBPobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 2 i 3 kwietnia 2020r.

468 KBPobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 3 kwietnia 2020r.

252 KBPobierz

Zestawienie złożonych ofert

385 KBPobierz

Ogłoszenie o wyniku postępowania

190 KBPobierz