Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 2 marca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2020 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ...

2.5 MBPobierzPodgląd pliku