Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji

285 KBPobierz

Zawiadomienie obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

341 KBPobierz