Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji

323 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie obiweszczenie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie obwieszczenie o zakończeniu postepowania

289 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania

305 KBPobierzPodgląd pliku