Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Barwic z dnia 11.02.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/2014 Burmistrza Barwic z dnia 21 marca 2014 roku

290 KBPobierz