Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/321/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010r.

432 KBPobierzPodgląd pliku