Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Barwicach - Tadeusz Chruściel (oświadczenie w związku z objęciem stanowiska)

1.7 MBPobierz

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach - Jolanta Lis (oświadczenie na dzień ustania stosunku pracy)

1.2 MBPobierz

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach - Anna Kłyszejko (oświadczenie w związku z objęciem stanowiska)

1.6 MBPobierz