Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Barwicach - Tadeusz Chruściel (oświadczenie w związku z objęciem stanowiska)

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach - Jolanta Lis (oświadczenie na dzień ustania stosunku pracy)

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach - Anna Kłyszejko (oświadczenie w związku z objęciem stanowiska)

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barwicach - Figlarz Małgorzata

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu - Jolanta Szadkowska

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Barwicach - Jacek Maciejewski

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach - Dorota Niedziela

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach - Anna Kłyszejko

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczko" w Brwicach - Izabela Wajda

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Barwicach - Tadeusz Chruściel

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Osoba wydająca decyzje administracyjne - Edyta Kozłowska

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Osoba wydająca decyzje administracyjne - Marzena Palus-Noga

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Osoba wydająca decyzje administracyjne - Monika Wojciechowska

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Osoba wydająca decyzje administracyjne - Dominika Zegar

1.4 MBPobierzPodgląd pliku