Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

USC-04 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

792 KBPobierzPodgląd pliku

USC-04.1 Wniosek o skrócenie terminu na zawarcie małżeństwa

33 KBPobierzPodgląd pliku

USC-04.2 Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem USC

19.4 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

414 KBPobierzPodgląd pliku