Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia

366 KBPobierz

Zawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji

822 KBPobierz

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

310 KBPobierz

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania

325 KBPobierz