Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Rozeznanie rynku w celu dokonania szacowania wartości zamówienia

808 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny

56 KBPobierz

Zaproszenie do złożenia oferty

1.8 MBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

60 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

464 KBPobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 06.02.2020r.

1.0 MBPobierz

Zestawienie złożonych ofert

263 KBPobierz