Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Barwice na lata 2020-2022

3.8 MBPobierz