Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zaproszenie do złożenia oferty

1.7 MBPobierz

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.0 MBPobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

77 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

349 KBPobierz