Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Barwic z dnia 11.12.2019r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Barwicach

517 KBPobierz