Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zaproszenie do złożenia oferty

1.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

62 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Przedmiar

11.3 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

248 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Zdjęcia

451 KBPobierz