Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie przyjecia programu polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023"

4.1 MBPobierz