Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019-2029

2.7 MBPobierzPodgląd pliku