Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barwice a Skarbem Państwa - Państwowym Gospoadstwem Leśnym Lasy Państwowe

159 KBPobierz