Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI

11.3 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OGŁOSZENIEM O PRZETARGU i WARUNKAMI PRZETARGU

11.4 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami nabycia nieruchomości wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia o kształtowaniu ustroju rolnego

14.3 KBPobierzPodgląd pliku