Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Komunikat Burmistrza Barwic dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Barwice przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych

411 KBPobierz

Wzór zgłoszenia

242 KBPobierz