Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku

331 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

325 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu decyzji

312 KBPobierzPodgląd pliku