Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Barwic z dnia 14.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Barwice w dniu 22.08.2019r.

599 KBPobierz