Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Barwic z dnia 01.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończacego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Barwicach

266 KBPobierz