Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu w postaci drenażu rozsączającego o średnicy 110 mm, służącego do wprowadzania ścieków do ziemi z przydomowej oczyszczalni ścieków, na terenie działki nr 93/6 w miejscowości Żdżar obręb Stary Grabiąż, gmina Barwice.

56 KBPobierzPodgląd pliku