Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu w postaci drenażu rozsączającego o średnicy 110 mm, służącego do wprowadzania ścieków do ziemi z przydomowej oczyszczalni ścieków, na terenie działek nr 230/6 i 230/9 w miejscowości Lubostronie obręb Łeknica, gmina Barwice.

55 KBPobierz