Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barwice a Gminą Grzmiąca w sprawie powierzenia Gminie Barwice realizacji zadania publicznego Gminy Grzmiąca w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Grzmiąca do Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczko" w Barwicach

184 KBPobierzPodgląd pliku