Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Barwic z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

162 KBPobierzPodgląd pliku