Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku.

1.8 MBPobierz

Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

233 KBPobierz

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

23 MBPobierz

Informacja o wydaniu decyzji

293 KBPobierz