Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Numer  petycji :   2//2019

1.1.    Data złożenia : 31.05.2019r.

1.2.    Przedmiot petycji: „Wszyscy walczymy o czyste powietrze  

1.3.    Imię i nazwisko/podmiot /wnoszący petycji/ Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.  ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

1.4.    Podmiot rozpatrujący: UM w Barwicach

1.5.    Przewidywany termin  rozpatrzenia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

1.6.    Termin  rozpatrzenia: 12.08.2019r.

Petycja

407 KBPobierz

Odpowiedź na petycję

24 KBPobierz