Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zaproszenie do złożenia oferty

2.1 MBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

61 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

83 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Mapka poglądowa - Barwice

1.9 MBPobierz

Załącznik nr 3 - Mapka poglądowa - Polne

197 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Mapka poglądowa - Stary Chwalim

215 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Wypis do celów informacyjnych - Barwice

5.9 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Wypis do celów informacyjnych - Polne

5.9 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Wypis do celów informacyjnych - Stary Chwalim

5.9 KBPobierz