Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o wyborach ławników sądowych na kadencję 2020- 2023

784 KBPobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

54 KBPobierz

Oświadczenie kandydata na ławnika - władza rodzicielska

12.1 KBPobierz

Oświadczenie kandydata na ławnika

12.4 KBPobierz

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

21 KBPobierz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

859 KBPobierz