Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o wyborach ławników sądowych

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

102 KBPobierzPodgląd pliku

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

75 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenia kandydata na ławnika

14.2 KBPobierzPodgląd pliku