Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie nałożenia obowiązku likwidacji urządzeń wykonanych bez wymaganego zezwolenia - stawu oraz wylotu ze stawu na działce nr 55/1 obręb Chłopowo, gmina Barwice.

304 KBPobierzPodgląd pliku