Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

243 KBPobierz

Zawiadomienie - obwieszczenia o zakończeniu postępowania administracyjnego.

385 KBPobierz

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji

351 KBPobierz

Zawiadomienie o zmianie decyzji celu publicznego

331 KBPobierz