Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2029

2.5 MBPobierz