Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic za zaniechanie w zakresie terminowego umieszczenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Radnego Rady Miejskiej w Barwicach

272 KBPobierz