Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja OKW z dnia 9 kwietnia 2019 roku o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

207 KBPobierz

Komunikat OKW z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zgłoszenia list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

304 KBPobierz