Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

1.7 MBPobierz

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

328 KBPobierz

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

280 KBPobierz