Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Barwic z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Barwice miejsc przeznaczonych na umieszczanie bezpłatnych obwieszczeń i plakatów komitetów wyworczych...

314 KBPobierz