Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o konkursie

420 KBPobierz

Sprostowanie do ogłoszenia

233 KBPobierz

Kwestionariusz osobowy

26 KBPobierz

Klauzula

49 KBPobierz

Zgoda na przetwarzanie

13.3 KBPobierz