Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Barwice

1.5 MBPobierzPodgląd pliku