Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Protokół Nr V/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019 roku

1.2 MBPobierz

Protokół Nr IV/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2019 roku

5.1 MBPobierz