Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Barwic z dnia 05.02.2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego, Programów działalności, planu pracy na rok 2019 Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczko" w Barwicach

21 MBPobierz