Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o konkursie

504 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy

26 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zgoda na przetwarzanie

13.3 KBPobierzPodgląd pliku